Skip to main content

Pallid Harrier

Pallid Harrier ( ઉજળી પટ્ટાઇ )
The Pale or Pallid Harrier (Circus macrourus) is a migratory bird of prey of the harrier family. This medium-sized (40-48cm), narrow winged, lightly built raptor breeds on open plains, swamps and heathland while semi-desert, scrub, savannah and wetlands are used in winter. So in winter it is a bird of open country. Here in Gujarat we generally saw them during winter in-between August and November and they return in March and April. We frequently saw this bird in Velavadar National Park but they are mostly female and juveniles. One fine morning we started our search of Peregrine Falcone in Little Rann of Kutch. After done formality at forest office we enter into the Rann. On the way to probable Falcone-area we found single male of Pallid Harrier instead of Peregrine Falcone. This adult male is unmistakeable, with pale grey and white plumage, relieved only by black wing-tips. It was really so pale or almost looks cottony white in golden sunlight. It was perched on open ground with small vegetation. We just can’t wait to approach the bird and took some amazing click of this Pallid Harrier. Guajarati name of Pallid Harrier is ઉજળી પટ્ટાઇ (Ujali Pattai) and it really looks Ujali mean pale. 


29th November 2015
Wild Ass Wildlife Sanctuary, Little Rann of Kutch, Gujarat, India

Nikon D7100
AF-S Nikkor 300mm F/4D IF-ED + AF-S Teleconverter TC-14E
f/8, 1/1250, ISO-500

Previous                                                                                                                                            Next 

Comments

Popular posts from this blog

પોળો ની પાળે....

અરવલ્લીની ગોદમાઁ સમાયેલા પોળોના જંગલો પ્રક્રુતિ પ્રેમીઓ માટે  ઉતમ સ્થળ છે. ખાખરો, મહુડો, ઉંબરો, આંક્લો, બોર વગેરે જેવા વૃક્ષો અને ઔષધીય વનસ્પતિઓ થી આચ્છાદિત ગિરિમાળાઓ કુદરતી જળસ્ત્રોત, પંદર્મી સદીનું સ્થાપત્ય અને ખાસુ અદભુત જૈવિક વૈવિધ્ય તેના પ્રાકૃતિક સૌંદર્યમાં વધારો કરે છે . પોળોના જંગલો રીંછ, ચિલોત્રો અને લુપ્ત થતાં ગીધ જેવા પક્ષીઓનું પ્રાકૃતિક નિવાસસ્થાન છે. વહેલી સવારથી જ પોળોના જંગલો પક્ષીઓના કલરવથી ગૂંજવા માંડે છે તેમાં વણાય જતો વહેતા પાણી નો અવાજ મધુર કુદરતી સંગીત નો અહેસાસ કરાવે છે. સવારે સાત વાગ્યે અમારા પક્ષીની નિરીક્ષણની શરૂઆત આઠથી દસ ખેરખટ્ટા ના ટોળા થી થઇ. પોળો કેમ્પસાઇટ પક્ષી નિરીક્ષણ માટે એક સારી જગ્યા છે. સહેલાણીઓની અવરજવર ઓછી હોય તો આ વિસ્તારમાં ઘણા પક્ષીઓ જોવા મળી જાય છે. અહી વડ, ઉમરા જેવા પાકેલા ફળો ધરાવતા વૃક્ષોમાં પંખીડાઓ ના અવાજની ભરમાળ સાંભળી ચકિત થઈ જવાય છે. અહીં ચિલોત્રો, લક્કડખોદ, કંસારો, તુઇ, પિળક,   સુડો,  ખેરખટો જેવા પક્ષીઓ ના પોતાનો અનોખો અવાજ થી હાજરી પુરાવી કે જુઓ અમે અહિયાં જ છીએ. વળી લીલા કંસારાના બુલંદ અવાજ ની પડઘમ તો આખા જંગલમાં વાગે છે.  હરણાવ ન

About Us

One of the features of a civilized man is that he has hobbies, serious hobbies. From time immemorial man has invented and developed various hobbies ranging from stamp collection to feather collection. Though man has been a social animal for a long time, the primeval instinct in his has not died. We yearn and long to be close to nature. There are a few hobbies that give us an opportunity to do so. One such hobby is bird-watching. It might seem simple to read the word and guess that it is very easy to watch the birds. But it is not what it seems. It needs a lot of dedication, determination and consistency to master ‘the art of bird-watching.’ It takes years of patience and perseverance to be a good birdwatcher. What you choose as your hobby is not as important as to what hobby chooses you. You have to be the chosen one.   Dr. Pankaj Maheria, a Professor at GMERS Medical College, Valsad (South Gujarat) is one such Chosen One. Birds have chosen him as a medium between their worl

Fantastic four...

Previous                                                                                                                                                                                   Next White Strok           White Strok is winter visitor in Gujarat. We saw them in good number in year of 2013-14 along with group of Openbill and Painted stork. But in year of   2014-15   we did not get chance to see them. We heard that White Strok is regular winter visitor at Pariyej Wetland. Before our visit my few college friends also visited Pariyej Wetland and they successfully locate White Strok. We decided to go Pariyej Wetland while coming back to our home from Vansada National Park. At Pariyej we met our birder friend Mr.   Vimal Dubal, he informed us about nearby siting of White Strok. So we drop other plan and started our drive to suggested direction. In bright morning light we saw nine White Strok in cut-down paddy field. They all were busy in preening activity. The